Zľavový program

Zľavový program sa vzťahuje iba na registrovaných zákazníkov, ktorí počas 1 roka nakúpi tovar v celkových sumách, uvedených nižšie.

Zľava 3% pre registrovaných zákazníkov, ktorí u nás objednajú jednou alebo viacerými objednávkami tovar v hodnote aspoň 400,- EUR
Zľava 5% pre registrovaných zákazníkov, ktorí u nás objednajú jednou alebo viacerými objednávkami tovar v hodnote aspoň 800,- EUR
Zľava 7% pre registrovaných zákazníkov, ktorí u nás objednajú jednou alebo viacerými objednávkami tovar v hodnote aspoň 1200,- EUR

Zľava zostáva v platnosti ak zákazník v uplynulom roku odoberie tovar v hodnote aspoň 400,- EUR. Zľava sa nevzťahuje a do zľavového programu sa nezapočítava tovar vo veľkoobchodnom predaji.

Slevovový program môže podliehať zmenám.